tiểu sử ông trump

tin tức về tiểu sử ông trump mới nhất

Gia đình ông Trump và những điều đặc biệt
 

01/11/2020

Ông nội của ông Trump sinh trưởng ở Đức, hay chỉ có 2 người con của ông Trump không có mặt trong vòng tròn quyền lực của cha là những điều đặc biệt về gia đình nhà lãnh đạo Mỹ.