tiêu độc khử trùng

tin tức về tiêu độc khử trùng mới nhất

Vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường phòng chống dịch bênh cúm gia cầm ở Lai Châu
 

11/09/2020

“Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường' được thực hiện tại tỉnh Lai Châu từ ngày 20/9 đến ngày 20/10/2020 nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh cho động vật như dịch tả lợn, dịch cúm gia cầm...