tiêu chí 20

tin tức về tiêu chí 20 mới nhất

Hà Tĩnh: Xã nghèo Thạch Mỹ quyết tâm về đích Nông thôn mới 2019
 

17/12/2019

Với mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang tập trung huy động mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành tiêu chí số 20.