tiểu ban nội dung

tin tức về tiểu ban nội dung mới nhất

Cuộc họp lần 3 Tiểu ban Nội dung Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
 

26/09/2019

Chiều 25/9, Tiểu ban Nội dung, Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 tiến hành họp Cuộc họp thứ 3 do Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng Tiểu ban Nội dung chủ trì.