tiểu ban nhân sự đại hội xiii của đảng.

tin tức về tiểu ban nhân sự đại hội xiii của đảng. mới nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII
 

24/08/2019

Ngày 23/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng.