tiếp viên hàng không

tin tức về tiếp viên hàng không mới nhất

Người mẹ bị nhận nhầm là kẻ buôn người khi cùng con gái ra sân bay
 

09/11/2021

Người mẹ yêu cầu hãng hàng không xin lỗi và bồi thường sau khi bị nghi ngờ là kẻ buôn người trong lúc đi cùng con gái ra sân bay.