Tiếng Việt 1

tin tức về Tiếng Việt 1 mới nhất

Bài học trong SGK lớp 1 đang 'tiêm vào đầu trẻ thơ sự mách qué, khôn lỏi…'
 

10/10/2020

Không dừng lại ở việc phản ánh chương trình lớp 1 mới nhanh và nặng, một số phụ huynh tiếp tục phát hiện những nội dung không phù hợp đối tượng học sinh lớp 1 trong SGK Tiếng Việt.