tiếng anh

tin tức về tiếng anh mới nhất

Thầy Đặng Trần Tùng: “Thật ra càng đạt 9.0 mình càng... tự ti”
 

22/09/2020

Đặng Trần Tùng chính là người Việt Nam đầu tiên đạt 9.0 IELTS ở cả hai hình thức thi giấy và trên máy tính.