tiền thưởng

tin tức về tiền thưởng mới nhất

Công ty tặng tiền 'khủng', tăng nghỉ đẻ 12 tháng để khuyến khích nhân viên sinh con
 

12/01/2022

Để khuyến khích nhân viên sinh thêm con, một công ty ở Trung Quốc có kế hoạch tặng tiền thưởng lớn và tăng số ngày nghỉ thai sản lên tới 12 tháng.