tiền sử

tin tức về tiền sử mới nhất

Phát hiện thực phẩm của người di cư châu Phi sử dụng hơn 5.000 năm trước
 

20/06/2020

Hải sản là thức ăn chủ yếu của đoàn người di cư từ châu Phi qua Ả Rập khoảng 5.000 năm trước.