tiền mặt

tin tức về tiền mặt mới nhất

Phấn đấu 100% người hưởng chế độ ốm đau, BHXH một lần... được thanh toán không dùng tiền mặt
 

18/06/2020

Đây là nội dung mà Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai yêu cầu BHXH các huyện, thành phố thực hiện theo công văn 744/BHXH-KHTC ngày 16/6