tiền lương

tin tức về tiền lương mới nhất

Cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn được trợ cấp lần đầu 16 triệu đồng
 

10/05/2020

Từ 1/7/2020, số tiền trợ cấp lần đầu khi cán bộ, công chức nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ĐBKK) sẽ có sự thay đổi.