tiền gửi tiết kiệm

tin tức về tiền gửi tiết kiệm mới nhất

Bạn nên tiết kiệm bao nhiêu tiền mỗi tháng là đủ?
 

08/05/2022

Bạn nên tiết kiệm bao nhiêu tiền, tính theo phần trăm thu nhập mỗi tháng? Quy tắc 50/30/20 nói rằng hãy tiết kiệm 20% thu nhập của bạn. Nhưng không phải lúc nào điều này cũng đúng và đơn giản như vậy.