tiêm kích J-20

tin tức về tiêm kích J-20 mới nhất

So kè dàn tiêm kích 'khủng' áp sát biên giới tranh chấp Trung - Ấn
 

20/08/2020

Quân đội Trung - Ấn tiếp tục điều động các tiêm kích hiện đại tới những căn cứ không quân nằm gần khu vực tranh chấp trên dãy núi Himalayas.