thuốca lá điện tử

tin tức về thuốca lá điện tử mới nhất

Việt Nam đang chịu tác động kép của hai loại thuốc lá
 

27/09/2020

“Với sự xuất hiện của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, chúng tôi đối mặt với làn sóng tác động thứ 2. Chúng ta đang chịu tác động kép của 2 loại thuốc lá này”.