thuốc

tin tức về thuốc mới nhất

Cơ hội mua thuốc điều trị Covid-19 giá rẻ cho các nước nghèo
 

20/10/2021

Một chương trình của WHO được cho đang thu mua các loại thuốc điều trị Covid-19 để đảm bảo những nước nghèo trên thế giới được mua với giá rẻ.