thuốc phòng Covid-19

tin tức về thuốc phòng Covid-19 mới nhất

F0 cho F1 cùng nhà uống chung thuốc, chưa phòng bệnh đã lãnh hậu quả
 

24/12/2021

F1 dù không có triệu chứng gì nhưng được chồng là F0 cho uống Methylprednisolon, paracetamol để phòng bệnh. Mới uống có 1 ngày, F1 đã xuất hiện đau rát ở thượng vị…