thuốc lá là gì

tin tức về thuốc lá là gì mới nhất

Kinh nghiệm xây dựng môi trường không thuốc lá của Bắc Kinh
 

03/10/2020

Tại Việt Nam việc thực thi môi trường không khói thuốc lá tuy có nhiều tích cực nhưng vẫn còn những bất cập như việc triển khai không đồng đều ở các khu vực.