thuế thương mại điện tử

tin tức về thuế thương mại điện tử mới nhất

Phát động cuộc thi viết “Thuế với thương mại điện tử”
 

09/09/2021

Tạp chí Thuế (Tổng cục Thuế) phát động cuộc thi viết về “Thuế với thương mại điện tử” nhằm tiếp thu những góc nhìn đa chiều về chính sách quản lý thuế hiện hành đối với hoạt động thương mại điện tử.