thuế thu nhập

tin tức về thuế thu nhập mới nhất

Tăng mức khởi điểm thuế thu nhập lên 11 triệu đồng đã đủ vui?
 

23/05/2020

Theo mức đề xuất tăng giảm trừ gia cảnh mới thì những người có thu nhập 15 triệu đồng và có một người phụ thuộc thì không phải đóng đồng thuế thu nhập cá nhân nào khiến nhiều người vui mừng, nhưng cũng có ý kiến muốn được tăng thêm.