Thuế thu nhập doanh nghiệp

tin tức về Thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vượt qua đại dịch
 

07/10/2021

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, lũy kế đến hết tháng 9/2021, đã gia hạn khoảng 78.501 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua Covid-19.