thuế nhập khẩu

tin tức về thuế nhập khẩu mới nhất

Thay đổi công thức giá cơ sở xăng dầu từ đầu năm 2022
 

02/11/2021

Theo Nghị định 95/2021/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, giá cơ sở xăng dầu sẽ được tính theo công thức mới.