thực hành an toàn thực phẩm

tin tức về thực hành an toàn thực phẩm mới nhất

Thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào?
 

08/05/2020

Theo hướng dẫn về thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Y tế, người chế biến thực phẩm, sản xuất thực phẩm cần đảm bảo tiêu chuẩn thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm.