Thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới ở Đắk Nông

Thời gian qua, trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh Đắk Nông rất chú trọng vào công tác tuyên truyền. Tuy nhiên, bên cạnh một số thuận lợi, cũng xuất hiện không ít khó khăn trong công tác này.

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới ở Đắk Nông

Về thuận lợi, trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã quan tâm, chỉ đạo kịp thời và xem đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Người dân đã nâng cao được nhận thức và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là trong việc nâng cao tổ chức phát triển sản xuất và đóng góp ngày công, tiền bạc, hiến đất đai trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, do đó khi tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình thì người dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện.

Về khó khăn, công tác tuyên truyền, vận động trong thời gian qua đã được các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả; tuy nhiên trong quá trình triển khai còn gặp những khó khăn, vướng mắc như:

Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương chưa chặt chẽ nên công tác tuyên truyền, vận động đôi lúc còn trùng lặp nội dung, phương thức, địa điểm tuyên truyền.

Một số đơn vị, địa phương chưa dành sự quan tâm đúng mức cho việc thực hiện công tác tuyên truyền; công tác tuyên truyền đôi lúc còn mang tính hình thức, chưa chú trọng đến tính hiệu quả.

Một số địa phương có cơ sở hạ tầng truyền thông và thông tin ở cơ sở chưa đầy đủ, bị xuống cấp làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác tuyên truyền.

Một bộ phận người dân còn hiểu chưa đầy đủ về mục đích và ý nghĩa của Chương trình, còn trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, do đó gặp nhiều khó khăn trong quá trình vận động, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.

Các xã trên địa bàn tỉnh có địa hình phức tạp, dân cư không tập trung, một số huyện, xã có người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số, trình độ dân trí không đồng đều nên việc nhận thức về chương trình chưa cao.

TIN LIÊN QUAN
Sông Cài
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều