thua lỗ

tin tức về thua lỗ mới nhất

Đại gia Việt gặp hạn trên đất Mỹ, ông Dũng lò vôi lỗ lớn liên tiếp
 

25/10/2020

Vợ chồng bà Chu Thị Bình bị phía Mỹ áp thuế chống bán phá giá tôm, đại gia Dũng lò vôi liên tục lỗ lớn trong 2 năm qua.