thừa kế

tin tức về thừa kế mới nhất

Anh trai giết em ruột để giành quyền thừa kế
 

12/05/2021

Nhiều lần mâu thuẫn với cha đẻ trong quá trình chia đất của gia đình, Vàng Seo Vềnh đã nảy sinh ý định giết em trai để được chia phần đất của em cho mình.