Thủ tướng ký quyết định thành lập khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 6/1/2020 phê duyệt thành lập Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng – giai đoạn 1.

Khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1 có diện tích 131 ha, thuộc địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; do Công ty cổ phần phát triển Khu CNTT Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Khu CNTT tập trung Đà Nẵng – giai đoạn 1 có các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 4 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.

Quyết định 27 cũng quy định cụ thể về chính sách ưu đãi và nguồn vốn đầu tư đối với Khu CNTT tập trung Đà Nẵng – giai đoạn 1.

Theo đó, Khu CNTT tập trung Đà Nẵng được hưởng các chính sách ưu đãi đối với khu CNTT tập trung theo Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và được hưởng các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu CNTT tập trung theo quy định của pháp luật.

Ngân sách nhà nước (của trung ương và địa phương) hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng Khu CNTT tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1 theo quy định của pháp luật, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung được Thủ tướng phê duyệt.

Được vay vốn tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (BIDV) để đầu tư, xây dựng Khu CNTT tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1 theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng ký quyết định thành lập khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng.

Cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Tổ chức quản lý Khu CNTT tập trung Đà Nẵng – giai đoạn 1 do Công ty cổ phần phát triển Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng quyết định; thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định 154/2013/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật.

Bộ Thông tin và Truyền thông được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai Quyết định này.

Trường hợp có vấn đề phát sinh ngoài khả năng xử lý và vượt thẩm quyền của các bộ, ngành liên quan, Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông cân đối bố trí vốn đầu tư để hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm phê duyệt cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của tổ chức quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng phù hợp với quy định tại Nghị định số 153/2013/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trong Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng theo quy hoạch được phê duyệt.

Ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển hạ tầng kết nối đến Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng – giai đoạn 1 và các hạ tầng xã hội không kinh doanh ở trong Khu.

Xây dựng phương án và triển khai đồng bộ các giải pháp để thu hút các tập đoàn nước ngoài, doanh nghiệp lớn trong nước thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng – giai đoạn 1.

Chỉ đạo và tổ chức các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành  phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty cổ phần Phát triển khu công nghệ thông tin Đà Nẵng thực hiện việc đầu tư xây dựng, quản lý để Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng (cả hai giai đoạn) phát triển nhanh và bền vững.

Trước đó, ngày 27/12/2019 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt việc kết nạp Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên – Huế (HueCIT) là thành viên chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

HueCIT bao gồm: Tòa nhà HueCIT có diện tích 2.378 m2, địa chỉ số 06 đường Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế; Khu Công viên phầm mềm, công nghệ thông tin tập trung Thừa Thiên - Huế có diện tích 39,6 ha được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu B - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

HueCIT có các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung quy định tại Điều 4 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.

Nguyễn Tuân
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều