Thủ tướng chỉ đạo xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử giai đoạn 2018 - 2025.

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử - ảnh 1

Thủ tướng giao Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử. Ảnh Cổng TTĐT Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về việc xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử giai đoạn 2018 - 2025. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử giai đoạn 2018 - 2025 nhằm bảo đảm triển khai có lộ trình, đồng bộ các dự án về Chính phủ điện tử sau khi Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2025 được ban hành; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12/2018.

Theo kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 4 tháng cuối năm 2018 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ký quyết định phê duyệt ngày 27/9. Theo Kế hoạch này, ngay trong tháng 9/2018, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử cho ý kiến về dự thảo “Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2025” và cơ chế bảo đảm thực thi.

Trong tháng 10, nhiều nội dung công việc sẽ được Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì triển khai, bao gồm việc chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai “Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2025”; tổ chức cuộc họp về nguồn kinh phí bảo đảm triển khai Chính phủ điện tử giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2025; cho ý kiến về các đề nghị: xây dựng Nghị định về kết nối, chia sẻ dữ liệu; xây dựng Nghị định về định danh điện tử cho cá nhân, tổ chức và việc xây dựng Nghị về bảo vệ dữ liệu cá nhân; cho ý kiến về 2 đề án - hệ thống thông tin Chính phủ không giấy tờ (eCabinet) và Cổng dịch vụ công quốc gia và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 102 ngày 6/11/2009 của Chính phủ, Quyết định 80 ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch mới ban hành của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử cũng cho hay, trong tháng 11/2018, sẽ có 6 nội dung công việc được tập trung hoàn thành, đó là cho ý kiến về đề án giải pháp tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hành chính nhà nước; đề án cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0; việc xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu…; tổ chức 2 cuộc họp cho ý kiến về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và CSDL đất đai quốc gia.

Đề án về hệ thống tham vấn chính sách (eConssultation) do Văn phòng Chính phủ thực hiện dự kiến sẽ được Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử hoàn tất việc góp ý trong tháng cuối cùng của năm nay.

Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử cũng tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; triển khai Quyết định 985 ngày 8/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 61 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0).

Liên quan đến việc xây dựng Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0, tại hội thảo quốc gia Chính phủ điện tử 2018 diễn ra hồi tháng 7, trong chia sẻ về định hướng ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn tới, Cục trưởng Cục Tin học hóa – Bộ TT&TT, ông Nguyễn Thành Phúc đã cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TT&TT trong năm nay là xây dựng Khung kiến trúc Chính phủ điện tử cập phiên bản 2.0 phù hợp với xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế phát triển thành phố thông minh.

PV
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều