thủ tục

tin tức về thủ tục mới nhất

Hướng dẫn làm trợ cấp thất nghiệp khi TP.HCM giãn cách xã hội
 

05/08/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM vừa có Thông báo khẩn liên quan đến việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian giãn cách