Thủ tục cấp mã số BHXH

tin tức về Thủ tục cấp mã số BHXH mới nhất

Liên thông thủ tục cấp mã số BHXH
 

19/10/2020

Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội,...