thu ngân sách ngành thuế

tin tức về thu ngân sách ngành thuế mới nhất

Ngành thuế thu ngân sách 5 tháng đầu năm tăng hơn 14%
 

10/06/2019

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, đến hết tháng 5/2019, thu ngân sách của toàn ngành ước đạt 508.608 tỷ đồng, đạt 43,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2018.