thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn

tin tức về thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn mới nhất

Đình chỉ hàng loạt thuốc không đạt tiêu chuẩn
 

22/10/2019

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định đình chỉ lưu hành nhiều loại thuốc do mẫu kiểm nghiệm cho thấy thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.