thông tư 28

tin tức về thông tư 28 mới nhất

Giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, toàn trường và trong cuộc họp phụ huynh
 

14/09/2020

Đó là thông tin được nêu trong Thông tư Điều lệ trường Tiểu học mà Bộ GD-ĐT vừa ban hành.