Thông tư 112

tin tức về Thông tư 112 mới nhất

Lệ phí làm Căn cước công dân gắn chip từ ngày 1/1/2021
 

05/01/2021

Theo Thông tư số 112/2020 của Bộ Tài chính, từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021, lệ phí cấp Căn cước công dân giảm 50%. Vậy lệ phí làm Căn cước công dân áp dụng từ ngày 1/1/2021 sẽ là bao nhiêu?