thông báo gia hạn

tin tức về thông báo gia hạn mới nhất

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2019
 

10/04/2020

Cục Bưu điện Trung ương xin thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng từ ngày 10/4/2020/2020 đến hết ngày 09/5/2020 cho 06 chỉ tiêu công chức ngạch chuyên viên vào 02 vị trí việc làm.