thôn bản

tin tức về thôn bản mới nhất

Cập nhật kiến thức chăm sóc thai phụ cho cô đỡ thôn bản tỉnh Cao Bằng
 

12/11/2021

Tại lớp tập huấn các cô đỡ thôn bản được cập nhật lại những kiến thức trong thực hành chăm sóc thai phụ: khám thai, dấu hiệu bất thường khi mang thai, chuyển dạ…