Yên Bái vẫn còn tình trạng bổ nhiệm cán bộ thiếu điều kiện

Đây là thông tin được đại diện tỉnh Yên Bái báo cáo với Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trương Vĩnh Tân làm trưởng đoàn tại buổi kiểm tra hoạt động công vụ diễn ra vào ngày 3/10.

Giảm 135 cơ quan, 797 biên chế

Theo báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái, năm 2019, tỉnh Yên Bái đã thực hiện giao 2.047 biên chế công chức cho các cơ quan đơn vị, giảm 430 biên chế so với năm 2015, đạt tỷ lệ 17,36%. Về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2019, tỉnh Yên Bái đã thực hiện giao 20.354 người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp, giảm 1.879 người làm việc so với năm 2015, đạt tỷ lệ 8,45%. Số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đến năm 2021 của tỉnh Yên Bái được Bộ Nội vụ thẩm định là 452 người. Năm 2019, UBND tỉnh đã giao 443 chỉ tiêu đến các cơ quan, đơn vị, thấp hơn so với Bộ Nội vụ thẩm định là 9 chỉ tiêu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Dương Văn Tiến báo cáo tại buổi kiểm tra

Về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, sau khi thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, tỉnh Yên Bái đã giảm được 135 cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc. Trong đó, cơ quan hành chính giảm được 84 cơ quan, đơn vị, đầu mối; đạt tỷ lệ 25,5% so với năm 2017 (cấp tỉnh giảm 1 cơ quan hành chính, 56 cơ quan, đơn vị đầu mối, trực thuộc; cấp huyện giảm 27 phòng, ban trực thuộc). Đối với đơn vị sự nghiệp, giảm 51 đơn vị, đạt tỷ lệ 6,7% so với năm 2017 (cấp tỉnh giảm 30 đơn vị; cấp huyện giảm 21 đơn vị).

Về biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh Yên Bái đã giảm được 797 biên chế. Trong đó, cơ quan hành chính giảm 357 biên chế (cấp tỉnh giảm 157 biên chế; cấp huyện giảm 200 biên chế). Đơn vị sự nghiệp giảm 440 biên chế (cấp tỉnh giảm 379 biên chế; cấp huyện giảm 61 biên chế).

Về tổ chức bộ máy, giảm được 362/1.319 cơ quan, đơn vị, phòng, ban, trong đó, cơ quan, tổ chức hành chính giảm 121/368; đơn vị sự nghiệp giảm 241/951. Tỉnh Yên Bái cũng giảm 430 biên chế công chức so với năm 2015; về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập giảm 1.879 người làm việc so với năm 2015.

Từ năm 2015 đến hết tháng 6/2019, tỉnh Yên Bái đã được Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính thẩm tra đối tượng và dự toán kinh phí thực hiện là 909 người trong diện tinh giản biên chế; trong đó, cơ quan hành chính (từ cấp huyện trở lên) là 71 người; đơn vị sự nghiệp công lập là 594 người; cán bộ, công chức cấp xã là 242 người và khối doanh nghiệp là 2 người.

Vẫn còn trường hợp bổ nhiệm thiếu điều kiện

Tỉnh Yên Bái đã bố trí 187 cán bộ lãnh đạo, quản lý và viên chức dôi dư sau sắp xếp. Số lượng lãnh đạo, quản lý của các đơn vị đảm bảo số lượng theo quy định, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đồng thuận trên nguyên tắc Đảng lãnh đạo và phù hợp với điều kiện cán bộ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc

Về công tác bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại là 3.187 lượt người. Trong đó, cấp tỉnh là 1.899 lượt người, cấp huyện là 1.288 lượt người.

Đại diện Tỉnh Yên Bái cũng nhấn mạnh, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ bản đều đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của từng công chức, viên chức khi được bổ nhiệm theo các quy định của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, có một số trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, sai về quy trình thủ tục, đến nay cơ bản đã khắc phục và đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn.

Về số lượng cấp phó tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị tính đến thời điểm ngày 31/12/2018, tỉnh Yên Bái còn 1 đơn vị có số lượng cấp phó vượt quá quy định là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (vượt 1), tỉnh dự kiến sẽ thực hiện sắp xếp bố trí vị trí công tác phù hợp tại cơ quan khác trong thời gian tới. Theo đó, số lượng cấp phó là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh còn vượt so với quy định là 13 người.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy cho biết, Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW trong báo cáo đã nêu cụ thể và trong 3 năm, tỉnh Yên Bái đã tiết kiệm được hơn 925 tỷ đồng để chuyển từ chi thường xuyên sang chi đầu tư phát triển.

Về thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cho biết, tỉnh đã khắc phục và thực hiện nghiêm túc các kết luận trong Kết luận thanh tra, không có trường hợp ngoại lệ nào, riêng trường hợp cấp phó trong Sở Tài nguyên và Môi trường thì tỉnh đã có một báo cáo riêng. Trường hợp không đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện thì tỉnh ra quyết định thu hồi. Trường hợp đã đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, tỉnh đề nghị được tiếp tục thực hiện. Đến thời điểm hiện tại thì không còn trường hợp nào không đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi bổ nhiệm.

Về số lượng cấp phó trong các cơ quan, đơn vị được tỉnh làm tương đối nghiêm và sẽ hoàn thành vào năm 2021 theo đúng quy định. Riêng đối với trường hợp Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ sắp xếp trong năm 2020 và năm 2021.

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân yêu cầu Yên Bái rà soát lại các trường hợp vi phạm và xử lý triệt để các trường hợp bổ nhiệm, tuyển dụng chưa đúng quy định theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư về công tác cán bộ, xử lý dứt điểm trong năm 2019 và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ.

Huyền Anh
 
List comment
 
 
Bộ TT&TT sẽ sát cánh cùng địa phương trong chuyển đổi số
icon

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh một số định hướng đối với các địa phương trong lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2020.

 
 
Thủ tướng bổ nhiệm một loạt nhân sự cấp cao Bộ Quốc phòng
icon

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

 
 
Chân dung tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương
icon

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm vị trí tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương.

 
 
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2020
icon

Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN; tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020; chậm làm GCN quyền sở hữu nhà ở, CĐT sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng; bỏ quy định cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C;... là chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2020.

 
 
Phó Thủ tướng báo tin vui về lương cho hàng triệu công chức
icon

Chia sẻ với VietNamNet nhân dịp năm mới 2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mang đến cho hàng triệu cán bộ, công, viên chức cả nước tin vui về cải cách tiền lương.

 
 
Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhân dịp Việt Nam đảm nhận trọng trách
icon

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa gửi đi Thông điệp nhân dịp Việt Nam đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

 
Quảng Bình: Trạm trộn bê tông nhựa nhả khói đen kịt, nước thải hôi nồng nặc
icon

Trạm trộn bê tông nhựa nóng (thuộc Công ty Cổ phần quản lý và Xây dựng đường bộ 494) tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

 
Hà Nội: Chỉ số AQI “đỏ rực”, chất lượng không khí ở mức xấu trong ngày đầu năm
icon

Sáng nay 1/1/2020 – ngày đầu tiên của năm mới, không khí Hà Nội đang ở ngưỡng xấu trong thang bậc ô nhiễm không khí. Vì thế, người dân cần chú ý khi di chuyển ra đường hay có hoạt động vui chơi ngoài trời.

 
Nữ trưởng phòng dùng bằng của chị gái: Xử lý nhiều tổ chức, cá nhân liên quan
icon

Sau một thời gian xác minh, làm rõ tính chất, mức độ vi phạm của các tập thể, cá nhân liên quan đến việc bà Ái Sa dùng bằng cấp của chị gái để học hành, công tác, các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra hình thức xử lý phù hợp.

 
Cán bộ công chức tố cáo: Lãnh đạo không được điều động, chuyển vị trí khác
icon

Bộ Nội vụ đang dự thảo thông tư hướng dẫn thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức (người được bảo vệ).