Viettel đã đầu tư bao nhiêu và thu được gì từ thị trường nước ngoài?

Ông Lê Đăng Dũng, Phó Tổng giám đốc Viettel cho biết, đến thời điểm này vốn đã đầu tư là 1,19 tỷ USD và lợi nhuận chuyển về Việt Nam là 516 triệu USD, chiếm gần 45% tổng số vốn đã đầu tư.

Viettel đã đầu tư bao nhiêu và thu được gì từ thị trường nước ngoài? - ảnh 1

Ông Lê Đăng Dũng, Phó Tổng giám đốc Viettel cho biết, đến thời điểm này vốn đã đầu tư là 1,19 tỷ USD và lợi nhuận chuyển về Việt Nam là 516 triệu USD.

Nhiều thị trường nước ngoài tăng trưởng cao hơn kỳ vọng

Ông Lê Đăng Dũng cho biết, năm 2017 là năm hầu hết các thị trường quốc tế của Viettel đều có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. 6/10 thị trường, tức là 60% số nước Viettel đã kinh doanh, có tốc độ tăng trưởng đạt tới 2 con số như: Cameroon (103%), Mozambique (79%), Peru (37%), Tanzania (35%), Haiti (13%), Đông Timor (12%). Nếu tính các thị trường đã kinh doanh 3 năm sau khi khai trương thì 100% đều tăng trưởng. Cần phải nhìn kết quả tăng trưởng này trong bối cảnh doanh thu trung bình ngành viễn thông thế giới chỉ tăng trưởng 4%.

Ông Lê Đăng Dũng giải thích khái niệm là các thị trường đã kinh doanh 3 năm sau khi khai trương bởi vì khi đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào, đều cần có thời gian để thu hồi vốn đầu tư rồi mới có lãi: "Với các thị trường Viettel đầu tư, chúng tôi xác định khoảng thời gian này là 3 năm sau khai trương. Bởi vì, giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có thời hạn từ 15-20 năm, và thường tiếp tục gia hạn thêm nữa. Vì vậy, đặt mục tiêu 3 năm sau khai trương là mới chỉ bằng 1/5-1/6 khoảng thời gian có thể kinh doanh tối thiểu ở thị trường. Với những thị trường kinh doanh dưới 3 năm sau khi khai trương, chúng tôi đặt mục tiêu chiếm lĩnh thị phần. Từ năm thứ 3 sau khai trương, tất cả các thị trường sẽ phải có lãi".

Đến thời điểm hiện tại, tất cả các thị trường kinh doanh 3 năm sau khai trương đều có lãi. Đặc biệt, thị trường Peru kinh doanh dưới 3 năm đã có lãi. Hiện nay, chỉ còn 4 thị trường chưa có lãi là Tanzania (kinh doanh được 1 năm sau khai trương); Burundi (kinh doanh được 1 năm sau khai trương); Cameroon (kinh doanh 2 năm sau khai trương) và Myanmar thì đang trong quá trình đầu tư, chưa kinh doanh. Tuy nhiên, thị trường Tanzania và Cameroon đều có tốc độ tăng trưởng rất tốt, đạt 2 con số. Cụ thể là Tanzania 35%, Cameroon 103%.

Viettel tăng trưởng nhanh hơn trung bình thế giới

Ông Lê Đăng Dũng cho rằng, doanh thu trung bình ngành viễn thông thế giới tăng trưởng 4%, Viettel tăng trưởng 38%, hơn 9 lần so với thế giới là do 3 nguyên nhân. Thứ nhất là việc tiếp tục đầu tư, củng cố mạng lưới và đặc biệt đầu tư công nghệ 4G ở tất cả các thị trường mà Chính phủ cấp phép. Hiện nay, Viettel đã cung cấp 4G ở 7/10 thị trường. Điều này giúp cho việc tăng trưởng thị phần ở nhiều quốc gia. Ví dụ như tại Châu Á, ở thị trường Lào, khách hàng tăng trưởng 28% trong năm 2017. Số lượng khách hàng của Unitel chiếm 85% trong tổng số khách hàng tăng trưởng mới ở thị trường này. Tại châu Mỹ Haiti, Viettel cũng là nhà mạng dẫn dắt tốc độ tăng trưởng thuê bao data tại Haiti với mức tăng 27%; cao gấp 2,3 lần tốc độ tăng trưởng toàn thị trường Haiti. Tại châu Phi, Nextel là nhà mạng tăng trưởng khách hàng tốt nhất Cameroon với lượng khách hàng tăng thêm chiếm 85% thị phần di động phát triển của cả nước.

Thứ hai, tất cả các thị trường quốc tế của Viettel đều đã thành công trong việc thu hút khách hàng lớn là các doanh nghiệp, chính phủ sở tại. Trong năm 2017, tổng doanh thu từ các dự án CNTT và kênh truyền mà Viettel Global thực hiện với Chính phủ các nước đã tăng gần 6 lần so với cả năm 2016.

Thứ ba, Viettel đẩy mạnh việc phát triển các dịch vụ gia tăng chứ không dựa vào các dịch vụ truyền thống như thoại và SMS nữa. Chẳng hạn như dịch vụ ví điện tử, Viettel đang cung cấp dịch vụ này tại 7 quốc gia bao gồm cả Việt Nam với hàng triệu người dùng.

 
Viettel đã đầu tư bao nhiêu và thu được gì từ thị trường nước ngoài? - ảnh 2

Viettel đã đem về bao nhiêu tiền từ thị trường ngoại?

Tính đến thời điểm này, vốn đăng ký đầu tư nước ngoài của Viettel là hơn 2 tỷ USD. Vốn đã đầu tư là 1,19 tỷ USD và lợi nhuận đã chuyển về Việt Nam là 516 triệu USD, tức là chiếm gần 45% tổng số vốn đã đầu tư. Trong khi thời gian của giấy phép kinh doanh vẫn còn rất dài.

Trả lời tuyền thông về vấn đề năm 2017, Viettel Global có lợi nhuận 1,18 triệu USD nhưng khoản lỗ lũy kế tồn đọng từ năm 2016 là còn rất lớn, ông Lê Đăng Dũng cho biết: "Năm 2016, Viettel Global lỗ 3.475 tỷ đồng nhưng chủ yếu do biến động tỷ giá chứ không phải do kinh doanh đi xuống, và năm 2017 khi không gặp biến động tỷ giá bất lợi chúng tôi đã có lợi nhuận dương là 1,18 triệu USD dù vẫn phải đầu tư lớn vào thị trường mới ở Myanmar và một số thị trường châu Phi mới ở giai đoạn đầu nên chi phí vận hành lớn".

Bên cạnh đó, con số lợi nhuận 1,18 triệu USD trong năm 2017 cũng chưa phản ánh đầy đủ thực trạng kinh doanh ở các thị trường quốc tế của Viettel. Hiện nay Viettel đầu tư tại 10 thị trường bao gồm cả thị trường Peru. Nhưng vì yêu cầu của Chính phủ Peru, thì công ty đầu tư vào thị trường này phải là Tập đoàn Viettel. Do đó, các số liệu kinh doanh của Viettel tại thị trường Peru không được đưa vào báo cáo của Viettel Global. Nếu tính cả thị trường Peru thì hoạt động đầu tư nước ngoài của Viettel tăng trưởng 38% chứ không phải là 33%; lợi nhuận là 655 tỷ đồng (28,48 triệu USD) chứ không chỉ là 27 tỷ đồng (1,18 triệu USD).

Viettel đã đầu tư bao nhiêu và thu được gì từ thị trường nước ngoài? - ảnh 3

Viettel đang phát triển nhanh tại thị trường Tanzania

Ngoài ra, khi đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào, đều cần có thời gian để thu hồi vốn đầu tư rồi mới có lãi. Theo ông Dũng: "Với các thị trường đã đầu tư, Viettel xác định khoảng thời gian này là 3 năm sau khi khai trương. Nghĩa là những thị trường sau khi khai trương đi vào kinh doanh ít hơn 3 năm mà chưa có lãi là nằm trong dự tính của chúng tôi. Hiện nay, các thị trường mới đầu tư lại có diện tích, quy mô dân số lớn hơn rất nhiều so với các thị trường đã đầu tư, kinh doanh và có lãi trước đó. Ví dụ, diện tích 3 nước Tanzania, Cameroon và Myanmar gấp 1,7 so với diện tích 5 nước kinh doanh trên 3 năm sau khai trương và đã có lãi là Lào, Campuchia, Đông Timor, Haiti, Mozambique; dân số thì gấp 2,1 lần. Chính vì vậy, lợi nhuận ở những thị trường trước đó chưa đủ để bù được chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành của các thị trường mới. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, những con số này đều nằm trong kế hoạch của Viettel. Và mục tiêu kinh doanh 5 năm là phải có lãi vẫn được Tập đoàn bám sát và thực tế còn đặt mục tiêu điều hành cao hơn là dưới 3 năm sau khai trương phải có lãi rồi".

“Chúng tôi cũng gặp vấn đề về tỷ giá ở một số thị trường Châu Phi. Đây cũng là nguyên nhân chính của khoản lỗ lũy kế của Viettel Global. Tuy nhiên, khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá này chủ yếu là hạch toán trên sổ sách chứ không phải lỗ do hoạt động kinh doanh đi xuống. Và lỗ trên sổ sách tức là khi báo cáo chúng tôi phải quy về đồng USD. Nếu tính theo đồng nội tệ thì tất cả các thị trường Châu Phi - nơi có biến động về tỷ giá vẫn đang có tăng trưởng tốt”, ông Lê Đăng Dũng nói.

Ông Lê Đăng Dũng cho biết: “Ở châu Á, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường Lào và Campuchia, hai quốc gia này là nơi tạo dòng tiền tốt hỗ trợ cho các thị trường mới đi vào hoạt động như Myanmar và các thị trường châu Phi. Với thị trường Mỹ La tinh, Natcom dự kiến sẽ trở thành thị trường phát triển tốt những năm tới. Tại châu Phi, các thị trường mới kinh doanh nên chưa thể có lãi ngay nhưng Burundi đã có lãi. Mozambique sau khi tỷ giá ổn định trở lại đã có lãi. Viettel đang kỳ vọng nhất năm 2018 là Myanmar, dự kiến sẽ khai trương trong tháng tới và đặt mục tiêu có 2-3 triệu khách hàng tại thị trường này. Chúng tôi cũng đặt mục tiêu năm 2018 Viettel Global sẽ không còn lỗ”.

PV
Chủ đề :
 
List comment