TP.HCM: Số hộ nghèo tăng gấp 6 lần

So với chuẩn cũ mức thu nhập của chuẩn nghèo mới tại đây đã tăng hơn 5 triệu. Điều này cũng khiến số lượng hộ nghèo tại TP tăng lên khoảng 60.000.
TP.HCM: Số hộ nghèo tăng gấp 6 lần - ảnh 1

Một người dân có thu nhập thấp đang mua hàng giảm giá.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2016 – 2020. Tại đây TP đã đưa ra các tiêu chí về thu nhập và mức độ thiếu hụt của các “chiều” nghèo (tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản) để đo lường xác định chuẩn hộ nghèo, cận nghèo.

Theo đó chuẩn nghèo về thu nhập là từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống. Chuẩn cận nghèo là từ trên 21 triệu đến 28 triệu/người/năm. 5 chiều nghèo là: giáo dục, y tế, việc làm và bảo hiểm xã hội, điều kiện sống, tiếp cận thông tin.

Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt của các chiều nghèo (11 chỉ số, tổng điểm 100) bao gồm: Trình độ giáo dục của người lớn (10 điểm); Tình trạng đi học của trẻ em (10 điểm); “Trình độ nghề (10 điểm); Việc làm (10 điểm); Bảo hiểm xã hội (10 điểm); Nhà ở (10 điểm); Nguồn nước sinh hoạt (10 điểm); Sử dụng viễn thông (5 điểm); Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin (5 điểm).

Từ đó TP quy định hộ nghèo là những hộ dân TP có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú KT3 có 1 hoặc cả hai tiêu chí là tổng thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm và tổng điểm thiếu hụt của 5 chiều nghèo từ 40 trở lên.

TP cũng chia thành 3 nhóm để đưa ra các chính sách hỗ trợ như sau: Nhóm 1, là những hộ có thu nhập bình quân dưới 21 triệu đồng/người/năm và điểm thiếu hụt của 5 chiều nghèo từ 40 trở lên. Nhóm 2, là những hộ có thu nhập bình quân dưới 21 triệu đồng/người/năm và điểm thiếu hụt của 5 chiều nghèo từ 0 đến 35 điểm. Nhóm 3 là những hộ có thu nhập trung bình trên 21 triệu đồng đồng/người/năm (không nghèo thu nhập) và có điểm thiếu hụt 5 chiều nghèo từ 40 điểm trở lên.

 

Trong khi đó hộ cận nghèo được xác định là những hộ có cả hai tiêu chí là thu nhập trung bình từ 21 đến 28 triệu đồng/người/năm và tổng số điểm thiếu hụt của 5 chiều nghèo từ 0 đến 35 điểm.

Trước đó TP.HCM áp dụng mức chuẩn nghèo là hộ có thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm, hộ cận nghèo là từ 16 đến 21 triệu đồng/người/năm. Theo báo cáo của UBND TP, đến cuối năm 2015 nơi này còn 9.905 hộ nghèo (chiếm 0,5% dân số), hộ cận nghèo là 35.117 (chiếm 1,79%).

Nếu áp dụng tiêu chí mới, số hộ nghèo sẽ tăng gấp 6 lần (lên khoảng 60.000 hộ).

Nguyễn Cường
Chủ đề :
 
List comment