Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 6 khóa 12

Ngày 23/10, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 đã tổ chức Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Cùng với đó, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 cũng quán triệt Chỉ thị số 355-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo công tác văn hóa, văn học nghệ thuật trong Quân đội.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị Trung ương lần thứ Sáu (khóa XII) diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11/10/2017 tại Hà Nội đã thảo luận và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Về công tác dân số trong tình hình mới; Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; Xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và kỷ luật đảng

 

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu cán bộ cao cấp, trung cấp, chủ trì cơ quan, đơn vị trong Quân khu cần nghiên cứu sâu kỹ các nội dung mà Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về vận dụng vào thực tiễn cơ quan, đơn vị, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt triển khai một cách có hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hiền Anh
Chủ đề :
 
List comment
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.