Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được rút khỏi danh sách đề cử BCH khóa 12

Đại hội Đảng 12 đồng ý cho các đồng chí sau được rút khỏi danh sách bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 12: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được rút khỏi danh sách đề cử BCH khóa 12 - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Tối 25/1, Đại hội Đảng 12 đã đồng ý cho 29 đồng chí do đại biểu đề cử bổ sung được rút khỏi danh sách đề cử để bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 theo nguyện vọng. 

Trong số 29 đồng chí vừa được Đại hội 12 đồng ý cho rút có các  Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 không được giới thiệu để bầu vào Trung ương khóa 12, gồm: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, nguyên Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư thành ủy Tp.HCM Lê Thanh Hải.

Trong đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là vị được số người đề nghị giữ lại cao nhất nhưng vẫn không quá bán.

Như vậy là trong danh sách chính thức để bầu Ban Chấp hành Đại hội 12 sẽ không có thêm vị Ủy viên Trung ương khóa 11 nào không được Ban Chấp hành Trung ương 11 giới thiệu mà được Đại hội 12 không cho rút.

 

Ngày 26/1, Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa 12 gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Ngày 27/1, Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 sẽ họp bầu Bộ Chính trị và Tổng Bí thư khóa 12.

T.Huệ - L.Hiền
Chủ đề :
 
List comment