Thủ tướng: Nghệ An phấn đấu tăng trưởng công nghiệp 16-17%/năm

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Theo đó, tỉnh Nghệ An phấn đấu đến năm 2020 tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân 2016 - 2020 đạt 9,5 - 10,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.800 - 3.500 USD; tăng trưởng công nghiệp đạt 16-17%/năm...

Thủ tướng: Nghệ An phấn đấu tăng trưởng công nghiệp 16-17%/năm - ảnh 1

Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 Nghệ An phấn đấu tăng trưởng công nghiệp 16-17%/năm

Cũng theo quy hoạch tổng thể, Nghệ An tập trungxây dựng vùng Hoàng Mai - Đông Hồi gắn với khu kinh tế Nghi Sơn, trong đó phát triển nhiệt điện, xi măng, luyện thép, cơ khí, cảng biển,... Xây dựng khu kinh tế Đông Nam thành khu kinh tế đa ngành, đa chức năng, trọng tâm là công nghiệp cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin, chế tạo, thiết bị công nghệ cao, công nghiệp chế biến....

Tỉnh Nghệ An cũng cần đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp, gắn vùng nguyên liệu với khai thác, chế biến khoáng sản, sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp để khai thác vùng miền Tây của tỉnh. Đầu tư hoàn chỉnh thêm từ 5 - 10 cụm công nghiệp. Xây dựng thêm khoảng 25 - 30 làng nghề, đưa tổng số làng nghề đạt 155 - 160 làng nghề vào năm 2020.

 

Quyết định cũng nêu rõ, nông nghiệp của tỉnh Nghệ An cần phát triển toàn diện theo hướng nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao; khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn...  phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp thời kỳ 2016 - 2020 đạt 4,5 - 5,0%.

Trường Giang
Chủ đề :
 
List comment