Thành ủy Trà Vinh thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6 cho cán bộ chủ chốt

Ngày 23/10, Thành ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Thành/Hoàng Vũ

Tới dự có ông Lê Văn Hẳn, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh, ông Châu Minh Linh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy cùng các cán bộ trong Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, thủ trưởng các phòng, ban.

Tại hội nghị, ông Trần Bình Trọng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh báo cáo về kết quả đạt được trong chương trình làm việc toàn khoá của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại hội nghị lần thứ sáu.

Theo đó có những vấn đề quan trọng được xem xét thông qua với các nội dung quan trọng được họp bàn như: về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Về công tác dân số trong tình hình mới; Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập;Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

Tại nghị quyết về sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, Trung ương nhấn mạnh cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân; bám sát Cương lĩnhHiến pháp, Điều lệ và các văn kiện của Đảng trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đồng thời giữ vững các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Trung ương, đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành, từng địa phương; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu.

 

Ngoài ra cần bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế và cải cách chế độ tiền lương; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút người có đức, có tài; bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ chế, chính sách phù hợp đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp. Có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Lãnh đạo tập trung, thống nhất; thực hiện thường xuyên, liên tục, tích cực, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài.

Tại đây các đại biểu cũng được thông báo về các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị Trung ương 5 đến hội nghị Trung ương 6; xem xét các vấn đề về công tác cán bộ. Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét và thống nhất cao với Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ năm đến Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Hẳn, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh đề nghị, sau hội nghị này, cán bộ chủ trì các phòng, ban thành phố tiếp tục về quán triệt đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao.

Nguyễn Nam
Chủ đề :
 
List comment
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.