Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho đội ngũ báo chí Thủ đô

Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII) của Đảng và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).

Đã có  gần 500 cán bộ, phóng viên, biên tập viên từ các cơ quan báo chí của Thành phố  tham dự.

Hội nghị đã được nghe Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII): Nghị quyết số 10-NQ/TƯ về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 11-NQ/TƯ về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 12-NQ/TƯ về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

 Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 có nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Phạm Thanh Học, để thực hiện tốt chuyên đề năm 2017 trước tiên mỗi cán bộ, phóng viên báo chí cần học theo Bác về ý thực tự học, tự rèn, nhất là tinh thần tự phê bình...

 

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội đề nghị các học viên cần tập trung vào những nội dung cơ bản, mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, những chỉ tiêu, những định hướng và giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng. Đồng thời, có những nhận thức đúng đắn trong việc tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ Đảng viên công chức, viên chức, người lao động mà trước hết là đội ngũ các cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản.

N. Huyền
Chủ đề :
 
List comment
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.