Phú Thọ: Thẩm tra, xác minh việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW 4

Ngày 6/11, Đoàn kiểm tra số 475 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ thông báo kết quả thẩm tra, xác minh việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc.

Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: dangcongsan.vn


Theo Dự thảo thông báo kết quả thẩm tra, xác minh đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ của Đoàn kiểm tra, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả bằng cách kịp thời ban hành các loại văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, sáng tạo những cách làm phù hợp với đặc điểm từng đơn vị, địa phương. Qua đó đã giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến thực chất trong Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là các đồng chí cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định, lựa chọn và lãnh đạo thực hiện khâu đột phá của tỉnh trong thực hiện Chỉ thị số 05, qua đó tạo chuyển biến thực chất trong Đảng bộ tỉnh, đề cao hơn nữa trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã duy trì thực hiện có hiệu quả, công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung kiểm điểm tập thể và cá nhân gắn với đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, đồng thời rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các quy định; sắp xếp lại một số đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện, tổ chức công đoàn khối và công đoàn cấp huyện phù hợp với điều kiện thực tế; chỉ đạo sắp xếp kiện toàn cán bộ tại các khu dân cư gắn với đại hội chi bộ dưới Đảng bộ cơ sở; thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW; đổi mới, củng cố, nâng cấp chất lượng hoạt động các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 

Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng trong việc chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên đã nhận diện sâu hơn, kỹ hơn và đầy đủ hơn về 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thấy rõ hơn tầm quan trọng, tác dụng của việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; năng lực, ý thức và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên tận tụy hơn; chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 tại Phú Thọ vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên ở cơ sở còn chưa đầy đủ, chưa sâu, chưa nghiêm túc; vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu chưa tốt; việc thực hiện tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc; còn biểu hiện nể nang, né tránh trong nhận xét, đánh giá cán bộ; việc phát hiện và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa nhiều, chưa thường xuyên…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thượng tướng yêu cầu, thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần nghiêm túc tiếp thu và cụ thể hóa sát với tình hình của Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị có hiệu quả hơn nữa trên tinh thần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Sau đó, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Dân Mạc cũng đã phát biểu bày tỏ cảm ơn Đoàn kiểm tra đã làm việc sát sao, thẳng thắn, đồng thời động viên, khích lệ những kết quả đã đạt được để tập thể Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy cũng như đổi mới, sáng tạo hơn trong cách làm, cách triển khai các Nghị quyết.

H.G
Chủ đề :
 
List comment
 
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.