Nhân sự cấp cao Hà Nội: Ưu tiên công nhân, dân tộc thiểu số

Ngoài căn cứ vào quy hoạch, cán bộ xuất thân từ công nhân, cán bộ là người dân tộc thiểu số cũng được ưu tiên giới thiệu vào nhân sự cấp ủy của Hà Nội trong thời gian tới.
Nhân sự cấp cao Hà Nội: Ưu tiên công nhân, dân tộc thiểu số - ảnh 1

Hà Nội sẽ ưu tiên cán bộ trẻ, xuất thân từ công nhân, dân tộc thiểu số vào cấp ủy (Ảnh: Nguyễn Dũng)

Tại Hội nghị BCH Đảng bộ TP lần thứ 17 vừa diễn ra, Trưởng ban tổ chức thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử nhân sự cấp ủy, yêu cầu của bầu cử cấp ủy là phải thực hiện đúng điều lệ, quy chế quy định của Đảng, sự hướng dẫn của trung ương và thành ủy về công tác cán bộ.

Việc giới thiệu cấp ủy phải được căn cứ vào quy hoạch cán bộ, đồng thời giới nhiệu những nhân tố mới có đức, có tài, và có triển vọng về năng lực quản lý, nhất là cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ xuất thân từ công nhân, người dân tộc thiểu số.

Ngoài tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, công tác nhân sự cấp ủy phải được phát huy dân chủ, trí tuệ, công tâm, khách quan trong lựa chọn giới thiệu nhân sự; chống tư tưởng cá nhân cục bộ, thiếu tính xây dựng, hoặc nể nang, né tránh, ngại vai chạm.

Đặc biệt bà Hằng nhấn mạnh nghiêm cấm các biểu hiện vận động, bè phái, chia rẽ mất đoàn kết, thực hiện không đúng quy định về những điều Đảng viên không được làm trong việc chuẩn bị nhân sự và bầu cấp ủy.

Cấp ủy cấp trên sẽ trực tiếp chỉ đạo, thẩm tra, xác minh kết luận trước khi tiến hành đại hội đối với những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, hoặc có đơn thư khiếu nại tố cáo.

 

“Trường hợp cán bộ có sai phạm nghiêm trọng thì phải xử lý nghiêm theo quy định của điều lệ Đảng và phân công người thay thế trước khi tiến hành đại hội. Những Đảng viên có vấn đề về chính trị phải được cấp có thẩm quyền thẩm tra, kết luận trước khi giới thiệu làm đại biểu và giới thiệu vào cấp ủy” – Trưởng ban tổ chức thành ủy lưu ý.

Về tiêu chuẩn cấp ủy viên, việc lựa chọn giới thiệu nhân sự khóa mới, ngoài có lòng yêu nước sâu sắc, người được giới thiệu nhân sự vào cấp ủy phải không tham nhũng và phải chống tham nhũng, trung thực và không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.  

Ngược lại Hà Nội sẽ kiên quyết không giới thiệu vào cấp ủy người không hoàn thành nhiệm vụ đang đảm nhiệm, để cơ quan đơn vị địa phương, hoặc lĩnh vực mình công tác xảy ra nhiều sai sót, tiêu cực, mất đoàn kết.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ thành phố sẽ kéo dài khoảng 4 ngày, tiến hành trong tháng 10/2015, và số lượng đại biểu đại hội thành phố không quá 500 người.

Nguyễn Dũng
Chủ đề :
 
List comment