Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hiện nay gồm những ai?

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hiện nay gồm có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và 5 Thứ trưởng là các ông: Đặng Đình Quý, Vũ Hồng Nam, Hà Kim Ngọc, Lê Hoài Trung, Bùi Thanh Sơn.

1. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hiện nay gồm những ai? - ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sinh năm 1959 tại Nam Định. 

Ông là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm công tác và gắn bó với ngành Ngoại giao trong hơn 35 năm qua. Ông từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong cả quan hệ song phương cũng như khi làm việc với các tổ chức quốc tế.

Học vấn: Ông Phạm Bình Minh tốt nghiệp trường Đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam) năm 1981. Ông có bằng Thạc sỹ Luật và Ngoại giao tại Đại học Fletcher Tufts, Hoa Kỳ.

Quá trình công tác:

9/1976-9/1981: Sinh viên Trường Đại học Ngoại giao tại Hà Nội.

10/1981-9/1982: Cán bộ Vụ Đào tạo, Bộ Ngoại giao.

9/1982-1/1986: Tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh.

1/1986-6/1991: Cán bộ rồi Tập sự cấp vụ, Vụ Các vấn đề chung, Bộ Ngoại giao.

6/1991-6/1994: Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao; sau đó học thạc sỹ Luật và Ngoại giao tại Trường Fletcher Tuft, Hoa Kỳ.

6/1994-7/1999: Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

8/1999-10/2001: Đại sứ, Phó Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Đảng ủy viên Đảng ủy các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ.

10/2001-2/2003: Công sứ, Phó Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đảng ủy viên Đảng ủy các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, Bí thư chi bộ Đại sứ quán.

 

3/2003-8/2007: Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Các tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao. Trưởng đoàn đối thoại về nhân quyền với các nước; Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (9/2006); Đảng ủy viên Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.

8/2007-1/2009: Ủy viên Trung ương dự khuyết, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao rồi Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.

Từ tháng 1/2009 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

2011

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

2016

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XII.

2. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hiện nay gồm những ai? - ảnh 2

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sinh năm 1962 tại Hà Nội. 

Ông công tác trong ngành Ngoại giao gần 30 năm với nhiều vị trí công tác khác nhau và có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại, kinh tế quốc tế và đàm phán quốc tế.

Học vấnTốt nghiệp trường Đại học Ngoại giao Việt Nam (nay là Học viện Ngoại giao) năm 1984; Thạc sỹ Quan hệ quốc tế, Đại học Columbia, Hoa Kỳ từ 1991 đến 1993.
Thông thạo tiếng Anh, tiếng Nhật.

3. Thứ trưởng Lê Hoài Trung

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hiện nay gồm những ai? - ảnh 3

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung

Thứ trưởng Lê Hoài Trung sinh năm 1961 tại Hà Nội. 

Ông là nhà Ngoại giao chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau của công tác đối ngoại song phương và đa phương.

Học vấn:  

Tốt nghiệp trường Đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam) năm 1982; 

Thạc sỹ Luật quốc tế và Ngoại giao, trường Luật Quốc tế và Ngoại giao Fletcher, Đại học Tufts, Hoa Kỳ (1993-1995).

Tiến sỹ Luật, Học viện Khoa học Xã hội, Hà Nội, Việt Nam (2012). 

Thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp.

4. Thứ trưởng Hà Kim Ngọc                                                                                              

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hiện nay gồm những ai? - ảnh 4

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc sinh năm 1963 tại Hà Nội. Ông công tác trong ngành Ngoại giao từ năm 1988 với nhiều vị trí công tác khác nhau và có nhiều kinh nghiệm ngoại giao song phương, đặc biệt là giữa Việt Nam và các đối tác khu vực châu Mỹ.

Học vấn:

Tốt nghiệp trường Đại học Ngoại giao Việt Nam (nay là Học Viện Ngoại giao) năm 1985.

Thạc sỹ Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao 2009 – 2010.

Thông thạo tiếng Anh, tiếng Nga.

5. Thứ trưởng Vũ Hồng Nam

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hiện nay gồm những ai? - ảnh 5

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam

Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam sinh năm 1963 tại Nam Định. Vào ngành Ngoại giao từ 1988, ông đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau và có nhiều kinh nghiệm trong công tác đối ngoại.

Học vấn:

Thạc sỹ chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Đại học Tổng hợp Kiev, Ucraina (năm 1987);

Thạc sỹ chuyên ngành Triết học, Đại học Quốc tế Assumption Thái Lan ABAC (năm 2001);

Thông thạo tiếng Anh, tiếng Nga.

6. Thứ trưởng Đặng Đình Quý

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hiện nay gồm những ai? - ảnh 6

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý

Thứ trưởng Đặng Đình Quý sinh năm 1961 tại Nam Định. Ông vào ngành Ngoại giao từ năm 1991, có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại. 

Học vấn:

Tốt nghiệp trường Đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam) năm 1988.

Thạc sỹ Nghiên cứu phát triển tại Đại học Carleton, Canada (1996-1998). 

Tiến sỹ Sử học, Học viện Khoa học Xã hội, Hà Nội, Việt Nam (2011-2013).

Thông thạo tiếng Anh.

M.A
Chủ đề :
 
List comment