Lâm Đồng quán triệt nghị quyết Trung ương 5

Sáng ngày 1/11, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị trực tuyến gồm cán bộ chủ chốt để học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mai An

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các cán bộ trong Ban thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Lâm Đồng.

Tại đây, các đại biểu đã nghe giới thiệu những nội dung chính của các nghị quyết quan trọng tại hội nghị lần thứ 5 BCH TƯ Đảng khóa 12 đã thông qua. Bao gồm: Nghị quyết số 10 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và  Nghị quyết số 12 về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Phát biểu trước hội nghị về việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Yên - Ủy viên thượng vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ Nghị Quyết này yêu cầu phải đổi mới trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội. 

Nghị quyết cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2020  tập trung xử lý dứt điểm các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước kém hiệu quả. Đối với Nghị quyết số 10 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” khẳng định: Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng kinh tế tư nhân  là nồng cốt để phát triển kinh tế độc lập, tự chủ.

Ông Phạm S, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt các nội dụng của Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết này chú trọng việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

 

Trong Nghị quyết số 10 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Trung ương đã đề ra những mục tiêu cụ thể như: Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân. Phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất một triệu doanh nghiệp; đến năm 2025 có hơn 1,5 triệu doanh nghiệp và đến năm 2030, có ít nhất hai triệu doanh nghiệp; Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP để đến năm 2020 đạt khoảng 50%, năm 2025 khoảng 55%, đến năm 2030 khoảng 60 - 65%; Bình quân giai đoạn 2016 - 2025, năng suất lao động tăng khoảng 4 - 5%/năm. Thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân so với nhóm dẫn đầu ASEAN-4; nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Gắn với địa phương, tỉnh ủy Lâm Đồng đã đưa ra các chương trình hành động nhằm thực hiện các nghị quyết một cách hiệu quả, đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế tư, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Để triển khai nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa  Lâm Đồng đặt ra mục tiêu cụ thể hóa các quy định của Đảng và nhà nước về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với  tình hình thực tế địa phương nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế Lâm Đồng.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh ủy Lâm Đồng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp như: cần thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp và các yếu tố về thị trường, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Nguyễn Nam
Chủ đề :
 
List comment
 
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.