Khánh Hòa thông báo kết quả Hội nghị TW lần thứ 6 khóa XII

Sáng 26/10, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị triển khai nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII) và quán triệt các thông báo kết luận, quy định của Bộ Chính trị về công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng đến các cán bộ.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hội trường Tỉnh ủy đến 15 điểm cầu trong tỉnh, tham dự có các cán bộ chủ chốt của tỉnh, TP. Biên Hòa, TX. Long Khánh, các huyện và tương đương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Thái Bảo-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) của Đảng. Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11/10/2017 tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị đã họp thảo luận, cho ý kiến về: tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Đề án "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Đề án "Về công tác dân số trong tình hình mới"; Đề án "Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập".

Đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

 

Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung cơ bản các văn kiện: Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới. Cùng với đó, Hội nghị đã thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung hai Ủy viên Ban Bí thư khóa XII; xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2017 - 2018 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 6, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ông Thái Bảo-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của những chủ trương, quan điểm mới mà Hội nghị Trung ương 6 khóa XII thảo luận và cho ý kiến, thông qua, là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đây là những nội dung liên quan đến các cấp, các ngành và địa phương, cũng như tác động trực tiếp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành tiếp tục về quán triệt đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị...

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy triển khai quán triệt thông báo kết luận số 38-TB/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020; quy định số 86 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng và Hướng dẫn  số 2 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định 86 về giám sát trong Đảng của Bộ Chính trị.   

Uyên Châu
Chủ đề :
 
List comment
 
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.