Kết luận chính thức vụ cán bộ phường Văn Miếu "hành dân" làm giấy khai tử - Infonet
 

Kết luận chính thức vụ cán bộ phường Văn Miếu 'hành dân' làm giấy khai tử

Chiều 2/8, đoàn kiểm tra công vụ TP Hà Nội đã công bố báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc công dân Vũ Thanh Hoa bức xúc với cán bộ phường Văn Miếu “hành dân” khi làm giấy khai tử.

Một phần báo cáo kết quả thanh tra Vụ cán bộ phường Văn Miếu "hành dân"

Báo cáo do ông Phạm Thanh Cao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, trưởng đoàn kiểm tra công vụ TP ký ngày 1/8.  Theo đó, sau thời gian thanh kiểm tra những phản ánh của công dân, đoàn kiểm tra công vụ Thành phố  đánh giá, trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký khai tử cho bố đẻ của bà Vũ Thanh Hoa ngày 19/7/2017:

UBND  phường Văn Miếu đã giải quyết hồ sơ trong thời hạn quy định về giải quyết thủ tục hành chính đăng ký khai tử ban hành theo Quyết định số 5102/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hả Nội (Thời hạn giải quyết ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày tiếp theo).

“Từ kinh nghiệm thực tế biết việc công dân sẽ phải cần các bản trích lục khai tử để sử dụng trong các giao dịch dân sự liên quan, UBND phường đã chủ động ký sao 10 (mười) bản trích lục cho công dân dù công dân chưa có yêu cầu”- bản báo cáo kết quả nêu.

Cũng theo bản báo cáo, không có việc gia đình bà Vũ Thanh Hoa phải lùi giờ, ngày, tháng, năm tổ chức lễ tang cho bố đẻ do UBND phường Văn Miếu chậm giải quyết hồ sơ hành chính như facebook của bà Vũ Thanh Hoa và một số báo chí đã nêu. Gia đình bà Vũ Thanh Hoa đã ký hợp đồng với Ban quản lý nhà tang lễ Bệnh viện 354 và tổ chức lễ tang cho bố đẻ vào đúng giờ, ngày, tháng, năm như đã đăng ký tại Đơn xin gửi tử thi và tể chức tang lễ, trước thời điểm bà Vũ Thanh Hoa đến UBND phường Văn Miếu để thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai tử cho bố đẻ.

Báo cáo cũng khẳng định không có việc cán bộ, công chức, người lao động của UBND phường Văn  Miếu gợi ý về việc đưa phong bì 200.000 (hai trăm nghìn) đồng để được giải quyết hồ sơ nhanh chóng cũng như không có việc gia đình bà Vũ Thanh Hoa đưa tiền cho cán bộ, công chức, người lao động của UBND phường Văn Miếu để giải quyết hồ sơ đăng ký khai tử được nhanh chóng.

Đối với vấn đề camera được cho là hỏng, báo cáo nêu rõ, qua kiểm tra kỹ thuật của Sở Thông tin và truyền thông cho thấy dữ liệu chứa trong ổ cứng đầu ghi của camera tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và trả kết quả của Phường không phát hiện có dấu hiệu bị xóa; Bộ nhớ của camera lắp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND phường Văn Miếu đã không ghi lại được âm thanh, hình ảnh từ sau ngày 9/7/2015.

Như vậy, không có việc UBND phường Văn Miếu xóa dữ liệu sau khi xảy ra vụ việc.

Đối với trách nhiệm cá nhân ông Phạm Lê Hiếu – người tiếp nhận hồ sơ gia đình chị Vũ Thanh Hoa, báo cáo kiểm tra kết luận: trách nhiệm xác minh thông tin khi đăng ký khai tử cho công dân là của UBND phường.

Tuy nhiên ông Nguyễn Lê Hiếu đã hướng dẫn công dân xin xác nhận của tổ dân phố vào Phiếu cung cấp thông tin đăng ký khai tử là không đúng quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

 

Ông Nguyễn Lê Hiếu không giao giấy hẹn trả kết quả cho công dân theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố.

Ông Nguyễn Lê Hiếu đã hẹn bằng lời với bà Vũ Thanh Hoa về thời gian trả kết quả sớm nhưng đã không chủ động báo cáo lãnh đạo UBND phường Văn Miếu để chỉ đạo và không trao đổi với những người liên quan để phối hợp  giải quyết khẩn trương.

“Trách nhiệm thuộc ông Nguyễn Lê Hiếu, lao động hợp đồng chuyên trách Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND phường Văn Miếu”- báo cáo nêu rõ. 

Theo đó, UBND Quận Đống Đa và UBND  phường Văn Miếu còn có trách nhiệm trong một số thiếu sót sau đây:

Sử dụng lao động hợp đồng làm cán bộ chuyên trách Bộ phận tiếp công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố.

Không ghi giờ, phút, ngày, tháng, năm giao nhận hồ sơ trong phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ theo mẫu số 04 tại Phụ lục I kèm theo Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố; Không kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động của camera giám sát tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Do không có dữ liệu âm thanh, hình ảnh từ camera tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND phường Văn Miếu làm bằng chứng để xác định có hay không việc bà Vũ Thanh Hằng chửi bới, lăng mạ tại UBND phường Văn Miếu và việc bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu có lời nói xúc phạm gia đình bà Vũ Thanh Hoa, ngoài một số lời nói cung cấp thông tin theo trí nhớ của một số người có liên quan.

Trong việc này, UBND Phường và một số cán bộ, công chức, người lao động đặc biệt là bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cần rút kinh nghiệm trong giao tiếp, ứng xử khi thực hiện trách nhiệm của mình trong việc xử lý các sự việc nóng xẩy ra.

Về vụ việc xảy ra trong ngày 19/7/2017, mặc dù không được kịp thời báo cáo để chỉ đạo xử lý sớm hồ sơ đăng ký khai tử của công dân, nhưng Chủ tịch UBND phường Văn Miếu vẫn chịu trách nhiệm toàn diện theo quy định tại NĐ số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với ngựời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

N. Huyền
Chủ đề :
 
List comment